Alle vacatures
Van Berlo

Disclaimer
Van Berlo Groep B.V. (Kamer van Koophandel: 88841952), verleent u hierbij toegang tot werkenbijvanberlo.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Berlo Groep B.V. spant zich in om de inhoud van werkenbijvanberlo.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op werkenbijvanberlo.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Berlo Groep B.V.

Voor op werkenbijvanberlo.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Berlo Groep B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij Van Berlo Groep B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Berlo Groep B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.